pl

Nowiny mail’owo

Najnowszy towar w sklepiku wsparcia


Bransoletka „Pasek“
15,00 Lt


Przejdź do sklepiku wsparcia >

Nasze chwile

Nasze chwile
Więcej zdjęć

Ofiarować przez

Inne sposoby wsparcia

   

Facebook

 
Hits: 2433964
Today hits: + 122900
Login:

Hasło:


Login

Zapomniałeś/aś hasła?
Rejestruj

Nasza działalność w dziedzinie ochrony prawnej zwierząt

Niestety, ochrona prawna trzymanych w domach i bezdomnych zwierząt w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia. Taką sytuację powoduje wiele przyczyn. Przede wszystkim, ciągle się zwiększa liczba bezdomnych zwierząt. Spowodowane jest to szybkim rozmnażaniem się bezdomnych zwierząt, a także tym, iż nieodpowiedzialni właściciele wyrzucają swoich byłych podopiecznych na ulicę, pozostawiając ich na pastwę losu. Zaś ustawa o ochronie praw zwierząt mówi, iż “uczynienie zwierzęcia bezdomnym jest wzbronione”. Jednakże bardzo trudno jest wykryć przestępców, ponieważ zwierzęta nie są rejestrowane, a więc nie są również znani ich właściciele. Część społeczeństwa traktuje takie zachowanie się gospodarzy jako normalne i nie zawiadamia o tego typu naruszeniach odpowiednich instytucji. Po to, aby zmienić taki pogląd naszego społeczeństwa na problem dotyczący wyrzucania zwierząt na ulice i wykorzenić z niego obojętność na tego typu roblemy, należy realizować specjalne programy oświatowe. Na przykład, wielu ludzi uważa, iż likwidacja potomstwa trzymanych zwierząt jest normalne, natomiast kastrację/sterylizację uważa się za negatywną, nienaturalną i raniącą zwierzę czynność. W takim otoczeniu wychowujące się dzieci po pewnym czasie zaczynają traktować likwidację kociaków albo szczeniaków jako rzecz normalną i sami stosują taką metodę pozbycia się potomstwa własnych podopiecznych. Rodzina, szkoła i społeczność muszą uświadomić sobie, że są odpowiedzielne za to, jak nowe pokolenie będzie dostrzegało zwierzęta: jako rzeczy czy jako również posiadające rozum i uczucia stworzenia.

Wielki wpływ na kształtowanie się opinii publicznej na temat porzucanych zwierząt wywiera prasa, która ostatnio coraz częściej donosi o przypadkach okrutnego zachowania się względem zwierząt. Zawiadamia się społeczeństwo o przypadkach znęcania się, okrutnego zachowania się, trzymania zwierząt w nieodpowiednich warunkach. Właśnie za pomocą takich wiadomości społeczność wyciąga odpowiednie wnioski, właśnie w taki sposób uświadamia się ludziom, iż okrutnego zachowania się względem zwierząt nie wolno tolerować. To przykuwa uwagę ludzi i zachęca ich do informowania o przypadkach naruszenia prawa. Właśnie za pomocą prasy można nie tylko kształtować mentalność społeczną na temat niewłaściwego zachowywania się względem zwierząt, jak również realizować różne programy oświatowe, zachęcające do dbania o przestrzeganie praw zwierząt. Jednakże do realizacji takich programów potrzeba dużych środków pieniężnych. Na Litwie tym się zajmują tylko organizacje wolontariackie: przygotowują i rozpowszechniają broszurki, plakaty, organizują projekty, piszą różne artykuły. Warto zauważyć, iż zwiększa się liczba informatorów ze stałymi rubrykami, w których jest zamieszczana informacja o zwierzętach, potrzebnej dla nich pomocy oraz ich historie. Takie rubryki cieszą się sporym zainteresowaniem czytelników, którzy nie są obojętni na los zwierzaków i coraz częściej śpieszą na pomoc biednym czworonożnym.

Z wielu artykułów można wnioskować, iż praca niektórych funkcjonariuszy instytucji działających na rzecz ochrony zwierząt pozostawia wiele do życzenia. Odmawiają oni rozpoczęcia śledztwa albo wymierzają najmniejsze grzywny w sytuacjach, kiedy jest oczywiste, iż winni muszą ponieść znacznie większą karę. Bardzo często naruszenia są tolerowane, a nawet uważane za normalne zachowanie się. Sytuacja zmienia się tylko wówczas, gdy takimi naruszeniami zainteresuje się prasa - wówczas funkcjonariusze działają sprawnie i efektywnie. Właśnie po to, żeby zmienić taki stan rzeczy, odpowiednie instytucje muszą zadbać o to, aby funkcjonariusze sumiennie wypełniali nałożone na nich obowiązki i w taki sposób przyczyniali się do zapewniania dobrobytu zwierząt domowych i bezdomnych.

Jednym ze sposobów zapewnienia dobrobytu zwierząt jest zwiększanie kar za naruszenia prawne względem zwierząt. Chociaż już dawno udowodniono, iż większa kara nie zmniejsza liczby przestępstw, lecz na pewno trzeba próbować zmienić system, w którym za kradzież jest wymierzana trzykrotnie większa kara niż za umyślnie spowodowane kalectwo lub śmierć zwierzęcia. Należy również zwiększyć wysokość grzywien wyznaczanych za tego typu wykroczenia. Jednakże najważniejszą rzeczą jest zapewnienie nieuchronności ponoszenia odpowiedzialności przez przestępcę. Zapewnić to można za pomocą współpracy społeczeństwa i odpowiednich instytucji. Cieszy nas bardzo fakt, iż coraz więcej ludzi, w tym również polityków oraz znanych działaczy społecznych, angażuje się w działalność na rzecz poprawy dobrobytu zwierząt domowych i bezdomnych oraz mamy nadzieję, że liczba takich ludzi w przyszłości będzie się zwiększała.

Rozwiązanie: The site runs on the 1C-Bitrix       Design: DESS