lt

Naujienlaiškis

Naujausia prekė paramos krautuvėlėje
Pereiti į paramos krautuvėlę >

SOS akimirkos

SOS akimirkos
Daugiau nuotraukų

Paaukoti per

Kiti būdai paremti

   

Facebook

 
Iš viso: 2530188
Šiandien: + 11059
Naudotojo vardas:

Slaptažodis:


Prisijungti

Pamiršote slaptažodį?
Registruotis

Apie žiaurų elgesį su gyvūnais

I. Įvadas

Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad tyčinis žiaurumas gyvūnų atžvilgiu (skirtingai nuo aplaidumo ir nepriežiūros) yra susijęs su smurtu ir žiaurumu žmonėms[1]. Psichologų žiniomis, individai, kurie jaučia malonumą skriausdami gyvūnus, yra labiau linkę smurtauti prieš žmones. Kai kuriais atvejais žmones žudę asmenys prieš tai buvo kankinę gyvūnus. JAV Federalinis tyrimų biuras nustatė, jog serijinių prievartautojų ir žmogžudžių gyvenimo aprašymuose dažnai pasikartoja faktai apie žiaurų elgesį su gyvūnais. Psichiatrijos klinikų pacientų tyrimai rodo, kad tie asmenys, kurie ne vieną kartą kankino šunis ir kates, pasižymi dideliu agresyvumu žmonėms. Todėl nemažai pasaulio šalių, griežtai vertindamos žiaurumą gyvūnams, yra įstatymais įtvirtinusios bausmes už tokio pobūdžio nusižengimus.

Pažymėtina, jog žiaurūs gyvūnams dažnai būna vaikai, kurie patys matė ar patyrė smurtą. JAV humaniško elgesio su gyvūnais draugija paskelbė, kad dviejų atskirų studijų rezultatai parodė, jog trečdalyje šeimų, susiduriančių su buitinio smurto problema, bent vienas vaikas yra sužalojęs ar užmušęs naminį gyvūną. Manoma, kad žiauraus elgesio su gyvūnais mastą gali sumažinti tinkamas vaikų ugdymas, laiku įdiegiant pagarbą ir gailestį gyvūnams.

Daugelio valstybių teisės aktai nustato minimalius reikalavimus gyvūnų priežiūrai ir gydymui (nereikalaujama geriausio gydymo ir neįpareigojama geranoriškai elgtis). Įprastai nurodoma suteikti gyvūnui pastogę, maisto, vandens ir, jei reikia, gydymą. Draudžiama gyvūnus kankinti ar nehumaniškai žudyti. Ginčytini tradiciniai renginiai (rodeo, cirkas) ar medicininiai bandymai su gyvūnais kai kuriais atvejais nėra įtraukiami į įstatymais apibrėžtą žiaurumo sampratą.


[1]Abuse of pets linked to abuse in families// The Oregonian., 2009-10-20.

Why acts of animal cruelty should set off alarm bells// Timaru Herald, 2009-08-26.

http://www.animalcruelty.eu/

http://www.humanesociety.org/issues/abuse_neglect/

http://www.americanhumane.org/protecting-animals/how-do-i-help-an-animal/


II. Kas laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnais?

Žiaurus elgesys su gyvūnais – žmogaus veiksmai, dėl kurių gyvūnas patiria skausmą, bereikalingą stresą, kančią ar žūtį.

Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:

1) sąmoningas gyvūno padarymas bešeimininkiu ar bepriežiūriu, išskyrus laikiną gyvūno palikimą be priežiūros sąlygomis, nekeliančiomis pavojaus jo sveikatai, gyvybei ar gerovei;

2) gyvūno gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

3) gyvūnų kaip taikinių naudojimas;

4) gyvūnų kovų ar kovų su gyvūnais organizavimas, gyvūnų treniravimas kovoms;

5) zoofiliniai veiksmai su gyvūnais ar tokių veiksmų propagavimas;

6) gyvūnų skerdimas neapsvaiginus, išskyrus šio įstatymo 19 straipsnyje numatytas išimtis;

7) gyvūnų operavimas be nejautros;

8) veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.) ar gyvūnų fiziologines funkcijas, pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus arba privataus veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos;

9) gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamas medžiagas ar numatytus atvejus;

10) gyvūnų sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių gyvūnams baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei, naudojimas;

11) gyvūnų mokymas ir dresavimas, juos erzinant ar kitais skausmą ir baimę sukeliančiais būdais, verčiant pranokti gyvūnų įgimtus gebėjimus arba naudojant dirbtinai žalojančias ar bereikalingą skausmą, kančią sukeliančias priemones;

12) gyvūnų agresijos kitų gyvūnų ar žmonių atžvilgiu skatinimas dresuojant gyvūnus, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų gyvūnų dresavimą;

13) gyvūnų veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes gyvūnų sveikatai ir gerovei;

14) gyvūnų laikymas jų rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;

15) nesirūpinimas gyvūno sveikata, gerove, gyvūno laikymo ir eksploatavimo įrengimais;

16) nepakankamas gyvūno šėrimas ar girdymas;

17) poilsio gyvūnui nesuteikimas;

18) gyvūnų naudojimas kitų gyvūnų maitinimui, išskyrus atvejus, kai toks maitinimas yra būtinas pagal maitinamų gyvūnų biologiją;

19) gyvūnų vežimas transporto priemonėmis, nepritaikytomis arba netinkamomis tos rūšies gyvūnų vežimui;

20) gyvūnų naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jei dėl to gyvūnams sukeliamas skausmas, kančia, gyvūnai verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;

21) kačių ir šunų žudymas, siekiant gauti jų kailį, mėsą ar kitas kūno dalis, taip pat kačių ir šunų mėsos, kailių ar jų dirbinių gamyba, įvežimas, išvežimas, eksportas, importas ir prekyba;

22) laukinių gyvūnų, kurie buvo prižiūrimi žmogaus, paleidimas į laisvę, jei šie gyvūnai nebuvo tinkamai paruošti gyvenimui natūralioje aplinkoje;

23) gyvūno laikytojo (savininko) leidimas ar sąlygų sudarymas šios dalies 1-23 punktuose nurodytų veiksmų atlikimui;

24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūno žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūno sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.


III. Kokia atsakomybė numatyta už žiaurų elgesį su gyvūnais?

Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 90 straipsnis numato sankcijas už žiaurų elgesį su gyvūnais (baudą nuo šimto iki trijų šimtų litų).

Baudžiamojo kodekso 310 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnu, jei gyvūnas žuvo ar buvo suluošintas. Už šį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Šiuo metu svarstomi pasiūlymai dėl sankcijų už žiaurų elgesį su gyvūnais didinimo.


IV. Ką daryti pastebėjus žiaurų elgesį su gyvūnu?

Žiaurus elgesys su gyvūnais negali būti toleruojamas. Nepranešimas apie žiaurų elgesį su gyvūnais reiškia pritarimą gyvūnų kankinimui ir jų kankintojų pateisinimą. Svarbu žinoti, kad asmenys, kankinantys gyvūnus, dažnai griebiasi smurto prieš žmonės.

Pastebėjus žiaurų elgesį su gyvūnais reikia nedelsiant paskambinti policijai pagalbos telefonu 112, nes tik policija gali taikyti atitinkamas poveikio priemones. Pagal galimybę verta surinkti įrodymus, kurie padėtų nustatyti įvykio aplinkybes: pvz., užrašyti mašinos, iš kurios gyvūnas buvo išmestas į gatvę, numerį, ar padaryti nuotrauką.

Papildomai galima paskambinti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nemokamu telefonu: 8-800 40403.


V. Įstatymais įtvirtintos sankcijos kai kuriose kitose šalyse

Lenkija

Gyvūnų apsaugos įstatymo[1] 11 skyriuje numatytos baudos už teisės akto nuostatų pažeidimą. Nepateisinamas arba nehumaniškas gyvūno nužudymas arba sužalojimas, taip pat gyvūno numarinimas nesilaikant 33 str. nuostatų užtraukia laisvės atėmimo bausmę iki vienerių metų arba laisvės apribojimą, arba piniginę baudą. Jeigu gyvūnas nužudomas ypatingai žiauriai, gali būti skiriamas įkalinimas iki dvejų metų. Teismas gali papildomai skirti baudą iki 2 500 zlotų. Lėšos perduodamos Žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos draugijai arba panašiai organizacijai, užsiimančiai gyvūnų globa. Be to, teismas gali nuspręsti paimti gyvūną iš nusikaltimą įvykdžiusio asmens, jei tas gyvūnas priklauso jam, arba uždrausti dirbti su gyvūnais susijusį darbą ar verstis atitinkama veikla.

Bulgarija

Gyvūnų globos įstatyme[2] už ypatingai žiaurų elgesį (10 str.) su gyvūnais (sąmoningas gyvūno užmušimas, tyčinis neišgydomas suluošinimas, gyvūnų kovų organizavimas, benamių, naminių ir laukinių gyvūnų šaudymas) numatyta nuo 500 iki 1 000 levų bauda. Jei asmuo žiauriai elgiasi su nuosavu gyvūnu, tai iš jo gyvūnas paimamas. Jei tokį nusižengimą padaro veterinarijos gydytojas arba laborantas, pareigūnas arba oficialus asmuo, arba asmuo, atliekantis savo pareigas, kurios susijusios su gyvūnų globa, jam gali būti skirta nuo 1 000 iki 1 500 levų bauda. Juridiniam arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui už tokį pat nusižengimą skiriama nuo 1 500 iki 2 000 levų bauda. Antrą kartą nusižengus, bauda padidėja iki 1 000-2 000 levų fiziniams asmenims ir 2 000-3 000 levų juridiniams asmenims.

Už įstatymo 3 dalies (gyvūnų laikymas ir priežiūra) reikalavimų pažeidimus taikoma nuo 1 000 iki 2 000 levų bauda fiziniams asmenims. Nusižengus pakartotinai, bauda padidėja dvigubai. Veterinarijos gydytojai ir technikai, taip pat asmenys, nurodyti ankstesnėje pastraipoje, už tą patį nusižengimą baudžiami nuo 2 000 iki 3 000 levų bauda, o nusižengus pakartotinai – iki 5 000 levų.

Rumunija

Gyvūnų gerovės įstatyme[3] (2004 m.) numatytos 50-500 eurų baudos už netinkamą elgesį su gyvūnais (nepriežiūrą ir žiaurų elgesį). Jei per dvejus metus asmuo nusižengia tris kartus, gyvūnas iš jo yra paimamas.

Suomija

Už Gyvūnų gerovės įstatymo pažeidimus gresia bausmės, nurodytos Baudžiamojo kodekso[4] 17 skyriaus 14 ir 15 skirsniuose. Už žiaurų elgesį su gyvūnais ir skausmo sukėlimą gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų arba piniginė bauda. Už menkesnius nusižengimus skiriama tik bauda.

Asmeniui, nuteistam už Gyvūnų gerovės įstatymo pažeidimus, gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta laikyti gyvūnus (visokius arba kokios nors konkrečios rūšies) ir/ar juos prižiūrėti. Turimi gyvūnai iš tokio asmens gali būti paimti.

Švedija

Asmuo, pažeidęs Gyvūnų gerovės įstatymo reikalavimus, t.y. sąmoningai ar dėl aplaidumo sukėlęs gyvūnui skausmą ir privertęs jį kentėti, baudžiamas už žiaurų elgesį su gyvūnais laisvės atėmimo iki dvejų metų bausme ir/ar pinigine bauda (Baudžiamasis kodeksas, 16 dalis, 13 straipsnis)[5].

Norvegija

Gyvūnų gerovės įstatymo[6] 37 straipsnis numato, kad asmenys, sąmoningai ar dėl aplaidumo pažeidę teisės akto reikalavimus, baudžiami piniginėmis baudomis ir/ar laisvės atėmimu iki vienerių metų. Sunkūs nusikaltimai gali užtraukti įkalinimo bausmę iki trejų metų. Nustatant nusižengimo sunkumo laipsnį, atsižvelgiama į pažeidimo apimtį ir pasekmes. Įstatymas įpareigoja asmenis, radusius sergantį ar sužeistą gyvūną, suteikti jam pagalbą. Reikalavimas taikomas ir asmenims, kurie gyvūną sužeidė. Šiuo atveju jie privalo atlyginti gydymo ir kitas išlaidas.

Jungtinė Karalystė

Gyvūnų gerovės įstatymas (2006 m.)[7] numato, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki 51 savaitės ir/ar bauda iki 20 000 svarų sterlingų.

Belgija

Gyvūnų gerovės apsaugos įstatyme[8] (1986 m.) nustatyta, kad laisvės atėmimu nuo 1 iki 3 mėn. ir bauda nuo 26 frankų (BEF) (apie 0,65 EUR) iki 1 000 BEF (25 EUR) arba viena iš šių bausmių baudžiamas tas, kuris:

- organizuoja gyvūnų kovas arba šaudymo į gyvūnus pratybas, dalyvauja jose su savo gyvūnais arba kaip žiūrovas, organizuoja lažybas ar jose dalyvauja;

- palieka gyvūną, ketindamas juo atsikratyti;

- atiduoda jį skausmingoms chirurginėms intervencijoms, pažeidžiant šio įstatymo nuostatas;

- atlieka šiame įstatyme draudžiamas amputacijas;

- atiduoda jį bandymams, prieštaraujantiems nurodytoms sąlygoms;

- turi lytinių santykių su gyvūnais;

- kt. (35 str.).

Bauda nuo 26 BEF iki 1 000 BEF baudžiamas tas, kuris:

- tikslingai dresuodamas, skatina gyvūno žiaurumą kitiems gyvūnams;

- verčia gyvūną dirbti darbą, aiškiai viršijantį jo natūralias galimybes;

- naudoja šunis kaip nešulinius arba darbinius gyvulius;

- parduoda, prekiauja, įsigyja ar laiko apakintą paukštį;

- naudoja gyvūną dresavimo, rodymo, reklamos ar panašiems tikslams, kai akivaizdu, jog toks netinkamas naudojimas kelia skausmus, kančias ar vengtinus sužalojimus;

- per prievartą šeria arba girdo gyvūną;

- perleidžia gyvūną asmeniui, neturinčiam 16 metų;

- laiko ar prekiauja dažytais gyvūnais;

- siūlo arba skiria gyvūnus kaip premijas konkursuose, loterijose, lažybose ir pan. (36 str.).

Be bausmių, išvardytų 35 ir 36 str., teismas gali nurodyti nuo 1 mėn. iki 3 metų uždaryti įstaigą, kur buvo padaryti pažeidimai (37 str.).

Recidyvo atveju, jei pažeidimai pasikartoja nepraėjus 3 metams nuo nuteisimo už pažeidimus, išvardytus 35 str. 1-oje pastraipoje ir 36 str., laisvės atėmimo bausmės ir baudos dvigubinamos.

Recidyvo atveju, jei pažeidimai pasikartoja nepraėjus 3 metams nuo nuteisimo už pažeidimą, paminėtą 35 str. 2-oje pastraipoje, maksimali laisvės atėmimo bausmė didinama iki 1 metų, o bauda – dvigubai.

Be to, teismas šiais atvejais gali įsakyti visam laikui arba laikotarpiui nuo 2 mėn. iki 5 metų uždaryti įstaigą, kurioje buvo padaryti pažeidimai (39 str.).

Papildomai prie nuteisimo pagal svarbiausius pažeidimo punktus teismas gali visam laikui arba laikotarpiui nuo 1 mėn. iki 3 metų uždrausti laikyti vienos ar kelių rūšių gyvūnus (40 str.).

Šio įstatymo nuostatų arba nutarimų, priimtų pagal šį įstatymą, pažeidimai, neaptarti 35 ir 36 str., baudžiami bauda nuo 26 EUR iki 250 EUR (41 str.).

Teismas gali nurodyti konfiskuoti gyvūnus, jų lavonus, mėsą arba daiktus, kurie yra pažeidimo objektas, kurie padėjo padaryti pažeidimą ar kurie turėjo padėti padaryti pažeidimą.

Gyvūnai iš karto konfiskuojami, kai jie naudojami kovoms bei šaudymo į juos pratyboms, kai paliekami, siekiant jais atsikratyti arba kai tai susiję su apakintų paukščių prekyba ar laikymu (42 str.).

Konfiskuojamos taip pat lažyboms rinktos sumos, pinigai, gauti už bilietus, o taip pat daiktai ir įrenginiai, skirti minėtoms kovoms ar šaudymui (43 str.)

Prancūzija

Baudžiamojo kodekso 521-1 str. nurodyta, jog žiaurus elgesys – arba lytinio pobūdžio, arba žiaurumas naminio gyvūno, kaip ir prijaukinto ar laikomo nelaisvėje gyvūno atžvilgiu – baudžiamas 2 metais laisvės atėmimo ir 30 000 EUR bauda. Teismas gali nuspręsti konfiskuoti gyvūną ir nurodyti, kad jis būtų perduotas gyvūnų apsaugos įstaigai.

Fiziniams asmenims, pripažintiems kaltais dėl šiame straipsnyje išvardytų pažeidimų, papildomai uždraudžiama laikyti gyvūnus ir iki 5 metų neleidžiama vykdyti profesinės ar visuomeninės veiklos, jei tai veiklai skirti įrenginiai tyčia buvo naudojami rengti ar įvykdyti pažeidimą.

Juridiniai asmenys baudžiami baudomis ir bausmėmis pagal juridiniams asmenims taikomus principus ir nuostatas[9].

Kodekso straipsnio nuostatos netaikomos tradicinėms bulių kovoms ir gaidžių peštynėms. Tačiau išvardytomis bausmėmis baudžiamas naujos gaidžių peštynių aikštelės įrengimas.

Tomis pačiomis bausmėmis baudžiamas naminio gyvūno, kaip ir prijaukinto ar laikomo nelaisvėje gyvūno, palikimas (521-1 str.).

Bandymai arba moksliniai tyrimai su gyvūnais, jei jie neatitinka Valstybės tarybos dekreto nuostatų, baudžiami bausmėmis, numatytomis 521-1 str. (521-2 str.).

Už netyčinę žalą gyvūno neliečiamumui (šiurkštus elgesys, neatsargumas, neatidumas, aplaidumas), jei dėl to naminis gyvūnas, kaip ir prijaukintas ar laikomas nelaisvėje gyvūnas, žūna ar būna sužeidžiamas, yra skiriama bauda, numatyta už 3-ios klasės nusižengimus[10]. Jei nuteisiamas savininkas arba jei savininkas nežinomas, teismas gali nuspręsti perduoti gyvūną gyvūnų globos įstaigai (R653-1 str.).

Išskyrus 511-1 str. išvardytus atvejus savanoriškas bereikalingas blogas elgesys su naminiais gyvūnais, kaip ir prijaukintais ar laikomais nelaisvėje gyvūnais, baudžiamas bauda, numatyta už 4-os klasės nusižengimus[11]. Jei nuteisiamas savininkas arba jei savininkas nežinomas, teismas gali nuspręsti perduoti gyvūną gyvūnų apsaugos įstaigai. Šio straipsnio nuostatos netaikomos tradicinėms bulių kovoms ir gaidžių peštynėms (R654-1 str.).

Savanoriškas bereikalingas pasikėsinimas į naminio gyvūno, kaip ir prijaukinto ar laikomo nelaisvėje gyvūno, gyvybę baudžiamas bauda, numatyta už 5-os klasės nusižengimus[12]. Recidyvas baudžiamas pagal 132-11 str.[13] Šio straipsnio nuostatos netaikomos tradicinėms bulių kovoms ir gaidžių peštynėms (R655-1 str.).

Šveicarija

Gyvūnų apsaugos įstatymas[14] už žiaurų elgesį su gyvūnais ir kitus teisės akto nuostatų pažeidimus numato piniginę baudą arba laisvės atėmimo bausmę.

Jei asmuo šiuos veiksmus atliko dėl aplaidumo, jam gresia areštas arba bauda iki

20 000 frankų.

Ispanija

Žiaurus elgesys su gyvūnais pagal sunkumą skirstomas į tris kategorijas. Už labai sunkius nusikaltimus (gyvūno užmušimas auditorijos pramogai, gyvūno mirtis dėl priežiūros ir globos reikalavimų nepaisymo, gyvūno žūtis dėl kankinimo, gyvūnų kovos, gyvūnų filmavimas reklamoje, filmuose, televizijoje ir pan., kai tokie „kūriniai“ baigiasi gyvūno nugaišimu) gali būti skiriama bauda nuo 6 001 euro iki 100 000 eurų[15].

Sunkūs nusikaltimai – gyvūno sužalojimas, gyvūno naudojimas įstatymo draudžiamais tikslais, gyvūno laikymo ir globos reikalavimų nesilaikymas – užtraukia bausmę nuo 601 euro iki 6000 eurų.

Italija

Asmuo, padaręs savo šunį ar katę benamiu, neįregistravęs savo gyvūno ir jo netatuiravęs, pardavęs jį eksperimentams ar kitaip pažeidęs įstatymą, baudžiamas pinigine bauda. Už žiaurų elgesį su gyvūnais gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė nuo trijų mėnesių iki trejų metų ir bauda nuo 3 000 iki 15 000 eurų, o už gyvūnų kovų organizavimą – iki 160 000 eurų (įstatymas Nr. 189/2004[16], baudžiamojo kodekso pakeitimai)[17].

Malta

Gyvūnų gerovės įstatymas[18] numato, kad už įstatymo nuostatų pažeidimus gali būti skiriama nuo 100 iki 20 000 lirų bauda arba laisvės atėmimo bausmė iki vienerių metų, arba ir bauda, ir įkalinimo bausmė. Taip pat gali būti apribota arba atimta teisė ar licencija dirbti darbą, susijusį su gyvūnų priežiūra, arba taikomas gyvūno konfiskavimas.

JAV

Kiekviena JAV valstija ir Kolumbijos apygarda turi įstatymus, draudžiančius žiaurų elgesį su gyvūnais[19]. Teisės aktai nesuteikia gyvūnams teisių, bet užtikrina tam tikrą juridinę apsaugą. Šių įstatymų tikslas – įvedant bausmes, sulaikyti žmones nuo smurto bei apginti gyvūnus nuo netinkamo elgesio ir žiaurumo. 45-iose valstijose ir Kolumbijos apygardoje žiaurumas gyvūnams yra traktuojamas kaip sunkus nusikaltimas. Organizuoti šunų kautynes draudžiama 25-ose valstijose ir tokie renginiai vertinami kaip sunkus nusikaltimas. 40-yje valstijų yra reikalaujama suteikti tinkamą pastogę gyvūnui, kadangi žvarbiu oru gyvūnas gali susirgti.

Federaliniu lygiu yra priimtas Gyvūnų gerovės įstatymas[20], nustatantis reikalavimus laboratorijoms, valstybinėms ir privačioms prieglaudoms bei gyvūnų transportavimui. Pirminis įstatymo variantas buvo priimtas 1966 metais. Dokumentas taisytas šešis kartus – 1970, 1976, 1985, 1990, 2002 ir 2007 metais. Šis įstatymas yra vienintelis JAV federalinis teisės aktas, reguliuojantis elgesį su gyvūnais vykdant mokslinius tyrimus, rengiant parodas, transportuojant ir pardavinėjant. Kituose įstatymuose, strategijose bei rekomendacijose gali būti papildomos nuostatos dėl atskirų veislių ar reikalavimai gyvūnų priežiūrai ir naudojimui, tačiau visais atvejais remiamasi Gyvūnų gerovės įstatymu, nurodančiu minimalius standartus.

Valstijos pavadinimas

Sankcijos, skiriamos už pirmą kartą įvykdytą nusikaltimą gyvūno atžvilgiu

Alabama

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Už tyčinį gyvūno kankinimą – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 10 metų.

Aliaska

Bauda iki 5 000$, įkalinimas iki 1 metų.

Arizona

Už žiaurų elgesį – bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas 6 mėnesiams. Už tyčinę gyvūno nepriežiūrą – bauda iki

150 000$ ir/ar įkalinimas iki 1,5 metų.

Arkanzasas

Bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Kalifornija

Bauda iki 20 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Koloradas

Už žiaurų elgesį – 400-5 000$ bauda ir nurodoma sumokėti iki 400$ Žiauraus elgesio su gyvūnais prevencijos fondui. Jeigu yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 100 000$ ir įkalinimas iki 3 metų.

Konektikutas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už tyčinį/iš anksto sumanytą gyvūno kankinimą – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Delaveras

Už žiaurų elgesį – 1 000$ bauda, įkalinimas iki 1 metų, uždraudžiama 5 metus turėti gyvūną. Už tyčinį žiaurų elgesį – 5 000$ bauda, įkalinimas iki 3 metų, draudimas 15 metų turėti gyvūną.

Kolumbijos apygarda

Už žiaurų elgesį – bauda iki 250$ ir/ar įkalinimas iki 180 dienų. Jei gyvūnas stipriai sužalojamas ar nugaišta dėl žiauraus elgesio – bauda iki 25 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Florida

Už žiaurų elgesį – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už tyčinį žiaurų elgesį – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų. Už tyčinį gyvūno kankinimą –

2 500$ bauda ir skiriamas psichologinis gydymas.

Džordžija

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 15 000$ ir/ar įkalinimas nuo 1 iki 5 metų.

Havajai

Bauda iki 2 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Aidahas

100-5 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių.

Ilinojus

Už gyvūno savininko pareigų nevykdymą – bauda iki

1 500$, įkalinimas iki 6 mėnesių. Už žiaurų elgesį –bauda iki 2 500$, įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 25 000$, įkalinimas 1-3 metams, bandomasis 1 metų laikotarpis. Už gyvūno kankinimą – bauda iki 25 000$, įkalinimas 2-5 metams, bandomasis 1 metų laikotarpis.

Indiana

Bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Ajova

Už šiurkštų elgesį su gyvūnu – 500-5 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 2 metų. Už gyvūno nepriežiūrą – 50-500$ bauda ir/ar įkalinimas iki 30 dienų. Už kankinimą – 500-

5 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 2 metų ir psichologinis gydymas.

Kanzasas

Bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Kentukis

Už žiaurų elgesį – bauda iki 500$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už gyvūno kankinimą – bauda iki 500$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Luiziana

Už šiurkštų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėn. Jei yra sunkinančių aplinkybių, už žiaurų elgesį su gyvūnu taikoma 5 000-25 000$ dolerių bauda ir/ar įkalinimas 1-10 metams.

Meinas

Už žiaurų elgesį – 500-2 500$ bauda ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių, tai už žiaurų elgesį taikoma 1 000-10 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Merilendas

Už žiaurų elgesį ar gyvūno nepriežiūrą – bauda iki

1 000$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Jei yra sunkinančių aplinkybių, tai už žiaurų elgesį taikoma iki 5 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 3 metų.

Masačusetsas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Tyčinis gyvūno užmušimas baudžiamas įkalinimu iki 5 metų arba bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimu iki 2,5 metų.

Mičiganas

Už žiaurų elgesį su gyvūnu – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 93 dienų ir/ar iki 200 h bendruomenei naudingo darbo. Už tyčinį žiaurumą – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 4 metų ir/ar iki 500 h bendruomenei naudingo darbo.

Minesota

Už žiaurų elgesį – bauda iki 700$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Už tyčinį žiaurų elgesį, kai gyvūnas stipriai sužeidžiamas – bauda iki 3 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už tyčinį žiaurų elgesį, kai gyvūnas žūsta ar labai sunkiai sužeidžiamas – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 2 metų. Jei nuskriaudžiant gyvūną siekiama įbauginti kitą žmogų – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 4 metų.

Misisipė

Už žiaurų elgesį su gyvūnu – bauda iki 1 000$ ar įkalinimas iki 6 mėnesių.

Misuris

Už nepriežiūrą – bauda iki 500$ ir/ar įkalinimas iki 15 dienų. Už šiurkštų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už kankinimą/suluošinimą – bauda iki 500$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Montana

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių, tai už žiaurų elgesį – bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas iki 2 metų.

Nebraska

Už žiaurų elgesį, gyvūno išmetimą ar nepriežiūrą – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už kankinimą, nuolatinį mušimą ar suluošinimą – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Nevada

200$-1 000$ bauda, įkalinimas nuo 2 dienų iki 6 mėnesių, 48-120 h bendruomenei naudingo darbo.

Niu Hampšyras

Už žiaurų elgesį – bauda iki 2 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už mušimą, įskaitant čaižymą rimbu, kankinimą ar suluošinimą – bauda iki 4 000$ ir/ar įkalinimas iki 7 metų.

Niudžersis

Už žiaurų elgesį – 250$-1 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 18 mėnesių. Jei gyvūnas dėl žiauraus elgesio nugaišta ar esant pakartotiniam nusikaltimui, taikoma bauda iki 15 000$ ir/ar įkalinimas 3-5 metams.

Naujoji Meksika

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Itin žiauraus elgesio atvejais – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 18 mėnesių.

Niujorkas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių, tai už žiaurų elgesį skiriama iki 5 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Šiaurės Karolina

Piniginė bauda ir įkalinimo bausmė skiriama teismo nuožiūra.

Šiaurės Dakota

Bauda iki 2 000$ ir įkalinimas iki 1 metų.

Ohajas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 750$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Už žiaurumą naminiams gyvūnams – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų.

Oklahoma

Už gyvūno išmetimą iš namų – 100-500$ bauda ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už žiaurų elgesį – bauda iki 5 000$ ar įkalinimas apygardos kalėjime iki 1 metų arba pataisos namuose iki 5 metų.

Oregonas

Tyčia sužalojus gyvūną – bauda iki 2 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Už stiprų sužalojimą dėl kurio gyvūnas gali nugaišti – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 100 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Pensilvanija

Už žiaurų elgesį – 50-750$ bauda ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Užmušus, suluošinus ar sudarkius naminį gyvūną – ne mažesnė nei 500$ bauda. Užmušus, suluošinus, kankinus ar sudarkius savą ar svetimą šunį ar katę – ne mažesnė nei 1 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 2 metų.

Rod Ailandas

Už bereikalingą žiaurumą – 50-500$ bauda ir/ar įkalinimas iki 11 mėnesių. Už tyčinį sužalojimą ar užmušimą – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 2 metų, galimas teismo įpareigojimas atlyginti žalą, 10 h bendruomenei naudingo darbo.

Pietų Karolina

Už žiaurų elgesį – 100-500$ bauda ir/ar įkalinimas iki 60 dienų. Už kankinimą, sužalojimą ar žiaurų užmušimą – 5 000$ bauda ir įkalinimas nuo 180 dienų iki 5 metų (t.y. ši konkreti piniginė bauda yra skiriama kartu su įkalinimo nuosprendžiu).

Pietų Dakota

Bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Tenesis

Už žiaurų elgesį – bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas nuo 11 mėnesių ir 29 dienų iki 30 metų. Teisiant antrą kartą (ir už tolesnius nusikaltimus) arba esant sunkinančioms aplinkybėms, už žiaurų elgesį taikoma bauda iki 3 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 metų.

Teksasas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 4 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už gyvūno kankinimą, užmušimą, naudojimą kovoms – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas nuo 180 dienų iki 2 metų.

Juta

Už žiaurų elgesį – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų.

Vermontas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 2 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Jei yra sunkinančių aplinkybių – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 3 metų.

Virdžinija

Už žiaurų elgesį – bauda iki 2 500$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už gyvūno kankinimą – bauda iki 2 500$.

Vašingtonas

Už antrojo laipsnio žiaurumą – bauda iki 1 000$ ir/ar įkalinimas iki 90 dienų. Už pirmojo laipsnio žiaurų elgesį – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 5 metų.

Vakarų Virdžinija

Už žiaurų elgesį – 300-1 000$ bauda ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Už gyvūno kankinimą – 1 000-5 000$ bauda ir įkalinimas 1-3 metams.

Viskonsinas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Už gyvūno suluošinimą ar užmušimą – bauda iki 10 000$ ir/ar įkalinimas iki 2 metų.

Vajomingas

Už žiaurų elgesį – bauda iki 750$ ir/ar įkalinimas iki 6 mėnesių. Jei yra sunkinančių aplinkybių ar pakartotinai nusikaltus – bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 1 metų. Už itin žiaurų elgesį taikoma bauda iki 5 000$ ir/ar įkalinimas iki 2 metų.

Parengė Jūratė Musteikytė, Sigitas Daukša, Ekonominės ir socialinės informacijos skyrius, tel.6175.

Dainora Valiukaitė, Bendrosios informacijos skyrius, tel.6177.[8] 14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux.

[9] Pvz., bauda gali būti penkiagubai didesnė už fiziniam asmeniui taikomą baudą arba ji gali siekti 1 mln. eurų.

[10] Daugiausia 450 EUR. Pvz., 1-os klasės nusižengimai baudžiami daugiausia 38 EUR bauda, o 2-os – daugiausia 150 EUR bauda (BK 131-13 str.).

[11] Daugiausia 750 EUR.

[12] Daugiausia 1 500 EUR, bet recidyvo atveju suma gali būti padidinta iki 3 000 EUR, išskyrus atvejį, kai nusižengimo recidyvas sudaro nusikaltimą.

[13] Jei asmuo, jau nuteistas už 5-os klasės nusižengimus, per 1 metus padaro tą patį nusižengimą, baudos suma didinama iki 3 000 EUR. Jei įstatyme nustatyta, kad 5-os klasės nusižengimo recidyvas sudaro nusikaltimą, recidyvas yra, jei veika padaroma per 3 metus (132-11 str.).

[16] http://www.saluter.it/wcm/saluter/bisogni/prevenzione_salute/animali/animali_compagnia/linkallegati/legge%20maltrattamento.pdf

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego

degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Sprendimas: The site runs on the 1C-Bitrix       Dizainas: DESS